دسته بندی ها

فیلر شمع سکه ای تاپ تول مدل 0210

فیلر شمع سکه ای تاپ تول مدل 0210
طراحی شده برای اندازه گیری فاصله الکترودهای شمع خودرو درجه بندی در دو طرف ابزار به واحدهای اینچ و میلیمتر درجه بندی از 0.6 میلیمتر تا 2.4 میلیمتر (0.02 اینچ تا 0.1 اینچ) دارای سوراخ طراحی شده برای تنظیم اکترود خارجی بدون صدمه زدن به الکترود داخلی شمع ساخته شده از آلیاژ روی-آلومینیوم ساخت تایوان

توجه: توجه

امکان ثبت نظر برای این مطلب وجود ندارد.